Skoletoiletdagen

Tilbage til en tryg hverdag?
Livet i skolen er afgørende for børns sociale liv og trivsel. Det handler om venner, læring, udvikling, indtryk, oplevelser og meget mere. Af samme grund er trygge rammer også utroligt vigtigt for, at disse oplevelser fungerer og giver næring

Skoletoilettet er en central del af hverdagen for skoleelever – men desværre ofte en hovedpine for dem selv, deres forældre og skolens medarbejdere. Problemer med skoletoiletter fylder meget i dialogen på danske skoler og i bevidstheden for danske skoleelever. Og i en tid med smitsomme sygdomme bliver hensynet til hygiejnen også en ekstra faktor som bidrager til tryghed eller usikkerhed.

Årsagerne er rigtig mange – og løsningerne er meget, meget sjældent meget enkle. Men med Skoletoiletdagen har vi gennem en række erfaringer og arrangementer lært meget mere om, hvad der er på spil, hvad man kan flytte på, hvem der skal involveres og hvordan man i hvert fald kan bevæge sig i en positiv retning. Vær med i 2021 – se dato og program.

Hvad kan jeg lære?
Læs mere om debat og løsninger i materialet til højre, om erfaringer i præsentationerne fra tidligere år, som fx de nyeste erfaringer fra temadagen i 2019 i Egå – sammen med Aarhus Kommune. Arbejdet dér var i 2020 også kandidat til Danish Design Award – læs mere.

En stærk interesse
En stærk interesse

Hvorfor Skoletoiletdagen?
Gentagne undersøgelser peger på en markant utilfredshed blandt danske børn med deres skoles toiletter. I første omgang fører det til børn, der undlader toiletbesøg og derfor bliver ukoncentrerede og har dårlig trivsel generelt. Vedvarende kan dét føre til andre helbredsproblemer med inkontinens.

Toiletterne er samtidig dét sted, hvor en meget central del af smitteforebyggelse bør finde sted – nemlig håndvasken efter toiletbesøg. Undersøgelser viser et godt potentiale for, at bedre håndvask på skolerne fører til mindre sygdom blandt børnene.

Så af hensyn til trivsel, forebyggelse og de bedste forudsætninger for læring har vi i Rådet for Bedre Hygiejne taget initiativ til Skoletoiletdagen – et langsigtet arbejde for flere og bedre toiletter på danske skoler med en langsigtet strategi for læring og anvendelse.