Skoletoiletdagen 2016

Bedre forhold på skolens toilet!
“Det er ligeså naturligt som at spise…” eller måske “Easy comes, easy goes”? Uanset flosklerne er trygge og gode toiletfaciliteter under alle omstændigheder en vigtig del af livet – også for skolebørn.

Men mange danske børn er desværre kede af netop at skulle på skoletoilettet og skolernes første nationale trivselsmåling – udført i starten af 2015 – viste således et meget markant potentiale for forbedring mht. toiletforholdene. Så udfordringen er daglig, markant og kompliceret at løse.

Rådet for Bedre Hygiejne har taget initiativ til Skoletoiletdagen – et løbende projekt, hvor vi gennem indsamling af erfaringer og formidling af viden kan hjælpe og inspirere elever, lærere, pædagoger, kommuner og forældre  med at se på, hvordan de selv og sammen med skolernes ledelser og rengøringspersonale kan arbejde for, at det bliver rarere, renere og tryggere på toiletterne.

Børnene håber på bedre forhold. Vi håber, at alle andre på og udenfor skolerne hjælper til at løfte en opgave, som børnene ikke kan klare alene.

Vær med i indsatsen

Skoletoiletdagen tog udgangspunkt i en lærende konkurrence for skoleklasser, skoler eller elevråd, hvor man skulle arbejde med netop hygiejnen og forholdene omkring skoletoiletterne. Læs mere om dét her.

Hvert år siden har vi holdt bredt favnende temadage, der går bag om emnet og uddyber problematikker og løsningsmodeller – lokalt og nationalt.

Helt grundlæggende drejer det sig dog om at få sat skoletoiletterne og hygiejnen i fokus i skolerne – hvilket naturligvis er Rådets mærkesag og ønske gennem mange år. Og vi håber, at I vil være med.

Se præsentationer med cases, læringsidéer, kampagner, konsekvenser, standarder, interventioner og meget mere via dette og tidligere års programmer – ellers kontakt os gerne for mere information om skoletoiletforhold.

Skoletoiletdagen 2016 arrangeres i samarbejde med

rudersdal