Skoletoiletdagen

Fra stank og strid til tryghed og fryd?
Skoletoilettet er en central del af hverdagen for skoleelever – og ofte en hovedpine for dem selv, deres forældre og skolens medarbejdere. Problemer med skoletoiletter fylder meget i dialogen på danske skoler og i bevidstheden for danske skoleelever.

Årsagerne er mange – og løsningerne er meget, meget sjældent enkle. Men med Skoletoiletdagen har vi gennem årene kunne se, at vi kan gå fra resignation til motivation. Og fra møg til magi (næsten).

Læs mere om debat og løsninger i materialet til højre, om erfaringer i præsentationerne fra tidligere år, som fx de nyeste erfaringer fra temadagen i 2019 i Egå – sammen med Aarhus Kommune. Arbejdet dér er i 2020 også kandidat til Danish Design Award – læs mere.

En stærk interesse
En stærk interesse

Hvorfor Skoletoiletdagen?
Gentagne undersøgelser peger på en markant utilfredshed blandt danske børn med deres skoles toiletter. I første omgang fører det til børn, der undlader toiletbesøg og derfor bliver ukoncentrerede og har dårlig trivsel generelt. Vedvarende kan dét føre til andre helbredsproblemer med inkontinens.

Toiletterne er samtidig dét sted, hvor en meget central del af smitteforebyggelse bør finde sted – nemlig håndvasken efter toiletbesøg. Undersøgelser viser et godt potentiale for, at bedre håndvask på skolerne fører til mindre sygdom blandt børnene.

Så af hensyn til trivsel, forebyggelse og de bedste forudsætninger for læring har vi i Rådet for Bedre Hygiejne taget initiativ til Skoletoiletdagen – et langsigtet arbejde for flere og bedre toiletter på danske skoler med en langsigtet strategi for læring og anvendelse.